Sem vložte podnadpis

RD Edelstal 4

Plánujete stavať dom na kľúč v Bratislave alebo v Rakúsku? My to robíme takto:


Streda 26.02.2020 Dom Edelstal 4, Rakúsko

"Realizačný deň 8"

Priemerná denná teplota 8° C

Postup vykonaných prác:

- debnenie pre betonáž podkladovej (základovej) dosky

- montáž oceľovej výstuže podkladovej (základovej) dosky


Utorok 25.02.2020 Dom Edelstal 4, Rakúsko

"Realizačný deň 7"

Priemerná denná teplota 10° C

Postup vykonaných prác:

- štrkové lôžko podkladovej (základovej) dosky

- montáž tepelnej izolácie pod podkladovú (základovú) dosku


Pondelok 24.02.2020 Dom Edelstal 4, Rakúsko

"Realizačný deň 6"

Priemerná denná teplota 8° C

Postup vykonaných prác:

- betonáž debniacich tvárnic

- spätný zásyp rýh po montáži ležatých rozvodov inštalácií

- štrkové lôžko podkladovej (základovej) dosky


Piatok 21.02.2020 Dom Edelstal 4, Rakúsko

"Realizačný deň 5"

Priemerná denná teplota 7° C

Postup vykonaných prác:

- montáž ležatých rozvodov voda, kanál, elektro


Štvrtok 20.02.2020 Dom Edelstal 4, Rakúsko

"Realizačný deň 4"

Priemerná denná teplota 12° C

Postup vykonaných prác:

- montáž debniacich tvárnic

- zemné práce pre uloženie ležatých rozvodov voda, kanál, elektro

- montáž vodomernej šachty


Streda 19.02.2020 Dom Edelstal 4, Rakúsko

"Realizačný deň 3"

Priemerná denná teplota 9° C

Postup vykonaných prác:

- betonáž základových pásov

- montáž debniacich tvárnic


Utorok 18.02.2020 Dom Edelstal 4, Rakúsko

"Realizačný deň 2"

Priemerná denná teplota 13° C

Postup vykonaných prác:

- príprava oceľovej výstuže pre základové pásy

- montáž prestupov pre ležaté rozvody kanalizácie, vody, elektra

- montáž zemnenia

- príprava pásov pred betonážou


Pondelok 17.02.2020 Dom Edelstal 4, Rakúsko

"Realizačný deň 1"

Priemerná denná teplota 12° C

Postup vykonaných prác:

- výškové a polohové zameranie osadenia stavby

- odkopávka ornice

- príprava oceľovej výstuže pre základové pásy

- výkop základových pásov


Štvrtok 13.02.2020 Dom Edelstal 4, Rakúsko

"Realizačný deň 0"

Priemerná denná teplota 9° C

Postup vykonaných prác: 

- dovoz a naskladnenie materiálu 

- dovoz strojov pre zemné práce 

- dovoz a montáž stavebného oplotenia